Účasť na školení – Rozvoj prírodného turizmu v CHKO Cerová vrchovina

Účasť na školení – Rozvoj prírodného turizmu v CHKO Cerová vrchovina