Prechod Cerovou vrchovinou

V sobotu 10. októbra sme si pripomenuli 31. výročie vzniku Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina.  V tento deň zorganizoval Klub slovenských turistov z TJ Javor Lučenec už 45. ročník prechodu Cerovou vrchovinou. Dlhoročný predseda pán Jozef Dorniak uviedol do funkcie nového predsedu – a zároveň dobrovoľného strážcu prírody Lea Gregora. Tejto akcie sa zúčastnili aj členovia KST Sova. Už niekoľko rokov sa k spoluorganizovaniu tohto podujatia pripájajú aj pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina, ktorí poskytujú odborné výklady. V spolupráci s Obcou Hajnáčka bola priamo v centre obce inštalovaná výstava „30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine“, ktorá bola umiestnená v priestoroch suterénu miestneho kostola. V minulom roku bola táto výstava uvedená  v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote, a následne putovala do Novohradského múzea a galérie v Lučenci a Hradného múzea vo Fiľakove.

Trasa prechodu tento rok viedla z obce Hajnáčka na Zabodu, Ragáč a Hajnáčsky hradný vrch. Účastníkom podala úvodný výklad riaditeľka Správy CHKO Cerová vrchovina Ing. Eva Belanová ohľadom vegetácie degradovaných, resp. nedostatočne obhospodarovaných pasienkov. Následne zoológ Mgr. Csaba Balázs upozornil na diametrálne odlišnú štruktúru pasienkových a lúčnych spoločenstiev, ktoré vytvárajú vhodné životné podmienky pre rozličných živočíchov. Všetkých zaujali ukážky fuzáča obyčajného (Cerambyx cerdo) a mandibuly roháča obyčajného (Lucanus ceruvs), ktoré Mgr. Balázs využil pri výklade o prírodných hodnotách našich lesov. Na Zabode Ing. Veronika Rízová krátko informovala ohľadom výskytu druhov z čeľade vstavačovitých (Orchidaceae) v rámci Cerovej vrchoviny a ich ohrozenia. Na Ragáči mal odborný výklad dobrovoľný strážca Alexander Ádám ohľadom vulkanických procesov a vysvetlil význam ochrany sopečných útvarov v území Cerovej vrchoviny.

Po absolvovaní naplánovanej trasy si turisti prehliadli pripravenú výstavu a vďaka starostovi obce Hajnáčka – Ivanovi Poprockému, sa aj výdatne občerstvili. Na záver nám už len zostáva sa srdečne poďakovať všetkým zúčastneným, organizátorom a spoluorganizátorom za realizáciu tejto podarenej udalosti a veríme, že jej dlhoročná tradícia bude pokračovať aj mnoho ďalších rokov.

Text a foto: Veronika Rízová