Prechod Cerovou vrchovinou

V sobotu 9. októbra sa konal  46. ročník prechodu Cerovou vrchovinou, ktorý organizoval KST z TJ Javor Lučenec v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Správou CHKO Cerová vrchovina. Termín konania tohto podujatia bol vybratý s cieľom pripomenúť si 32. výročie vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Trasa viedla po červenej turistickej značke z obce Šiatorská Bukovinka na najvyšší vrch Cerovej vrchoviny – Karanč s výškou 725 m. Lesné porasty tohto územia sú súčasťou európskej sústavy chránených území NATURA 2000 a tvoria jedno z biocentier Chráneného vtáčieho územia Cerová vrchovina-Porimavie. Prírodné hodnoty okolia Karanča ocenilo až 50 turistov.

Na záver chceme poďakovať všetkým účastníkom, predsedovi TJ Javor Lučenec Leopoldovi Gregorovi za úspešné zorganizovanie akcie a v neposlednom rade starostovi Petrovi Badinkovi za zabezpečenie vynikajúceho občerstvenia a kotlíkového guľašu. Veríme, že sa na rovnako úspešnom podujatí stretneme opäť o rok.

Text: Veronika Rízová

Foto: Veronika Rízová a Martina Péliová