Podujatia a akcie pri príležitosti Dňa Zeme

Podujatia a akcie pri príležitosti Dňa Zeme

Správa CHKO Cerová vrchovina sa ako každý rok aj tento, zúčastnila viacerých podujatí, venovaných Svetovému dňu Zeme. Prinášame Vám sumárny prehľad realizovaných akcií:

Pracovníci Správy CHKO v spolupráci s dobrovoľníkmi a kandidátmi stráže prírody v Mestskom parku v Lučenci v piatok 20.4.2018 v doobedňajších hodinách prezentovali prírodné hodnoty regiónu formou aktivít – priraďovanie správnych názvov rastlín a živočíchov k obrázkom, obkresľovanie loga CHKO pre najmenších, prezentácia prírodných hodnôt regiónu s odborným výkladom a pohybové aktivity „Nájdi si svoj strom“ a  „Veveričky a kuny“.

V ten istý deň 20.4.2018 iní pracovníci Správy CHKO zabezpečili aj praktické aktivity a ekohry, v rámci podujatia organizovanom v Centre voľného času RELAX, Rimavská Sobota. Žiakov druhého stupňa ZŠ najviac upútala aktivita určenia polohy CHKO a NP na mape Slovenska.

  1. apríla sme pripravili praktické aktivity a ekohry pre žiakov Súkromnej základnej školy v Lučenci. S druhákmi sme pátrali po názvoch rôznych prírodnín len hmatom – „Hmatky“, čo bolo zaujímavé, ale aj náročné. S tretiakmi a štvrtákmi sme si predstavili niektoré rastliny a živočíchy Cerovej vrchoviny, a potom sme postavili potravnú pyramídu. Ukázali sme si, čo sa stane, ak je niektorý z článkov potravného reťazca ohrozený.
  2. apríla boli zabezpečené praktické aktivity a ekohry pre žiakov Dobšinského ZŠ v Rimavskej Sobote v spolupráci s Centrom voľného času RELAX. Na akcii participovala aj bývalá riaditeľka RNDr. Katarína Gaálová, ktorá viedla aktivitu identifikácie prírodnín vo vrecúšku. Niektorí žiaci nikdy nemali možnosť vidieť – napríklad plod rastliny – kotvica plávajúca.

25.4. zabezpečil zoológ Správy ekovýchovné aktivity pre špeciálnu ZŠ Fiľakovo, kde viedol stručnú prednášku v slovenskom a v maďarskom jazyku o biodiverzite a o ochrane prírody. Tá sa konala vo Fiľakovskom parku v počte približne  35 detí a ich pedagógov.

26. apríla 2018 sme na pôde Novohradského múzea a galérie v Lučenci predstavili tému „Jarné žabie putovanie“  žiakom ZŠ v Lučenci. Ten istý deň prebehla prednáška „Jar v prírode“ v Novohradskej knižnici v Lučenci, podobne venovaná žiakom ZŠ.