Po náučnom chodníku Ipeľ

Na severe územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina tj.  v severnej časti okresu Poltár bol v minulosti vybudovaný náučný chodník Ipeľ, ktorý sponzorovala spoločnosť Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel. Chodník je dlhý 7,1 km a jeho prevýšenie je 390 m. Začiatok trasy sa nachádza v Kokave nad Rimavicou – časti Háj, ďalej smeruje cez obec Šoltýska a končí v Ďubákove. Časové údaje na smerovníkoch sú orientačné a hlavne v zasneženom teréne je potrebné si vyčleniť dostatok času na návrat.

Rodiny s deťmi môžu navštíviť aj kratší úsek chodníka, na ktorý sa dá napojiť napríklad z Kokavy n. R., časti Línia, kde sú zabezpečené aj dostatočné parkovacie kapacity. Na chodníku je 12 zastávok s náučnými tabuľami s rôznymi témami, ktoré sa venujú okolitej prírode a krajine, ale nájdeme tam aj informácie ohľadom zámeru vybudovania prečerpávacej vodnej elektrárne, ktorej realizácia je zatiaľ otázna. Pre náročnejších turistov je možné ďalej v obci Ďubákovo sa napojiť na červenú turistickú trasu a pokračovať na vrch Jasenina (995 m n.m.), kde je vybudovaná turistická rozhľadňa. 

Text a foto: Veronika Rízová  – botanička ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina