Perovník pštrosí na Krivánskom potoku

Prírodná pamiatka Krivánsky potok bola vyhlásená Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 19/1999 z 11. augusta 1999 z dôvodu zabezpečenia ochrany územia s výskytom chráneného a ohrozeného druhu flóry Slovenska perovníka pštrosieho (Matteuccia struthiopteris). Toto územie je lokalizované v katastroch Píla a Mýtna (okres Lučenec) a čiastočne v katastri Podkriváň (okres Detva).

Perovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris) je rastlina patriaca medzi paprade, ktorá rastie hlavne na brehoch potokov a vo vlhkých lesoch. Za svoj názov vďačí tvaru výtrusných listov, ktoré pripomínajú pštrosie pero a pre svoj dekoratívny vzhľad sa jeho kultivar dá zakúpiť aj v záhradkárstvách.

V súčasnosti prebiehajú intenzívne prípravné práce v okolí Krivánskeho potoka v súvislosti s výstavbou rýchlostnej cesty R2 úsek Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Kriváň – Mýtna). Z tohto dôvodu sa v mesiaci november zrealizuje záchranný prenos jedincov perovníka z plôch, ktoré budú priamo ovplyvnené alebo dotknuté samotnou výstavbou. Na plochách v tesnej blízkosti záberov stavby bude ochrana jedincov zabezpečená ich označením a oplotením. Uvedené opatrenia zabezpečí zhotoviteľ stavby ZDRUŽENIE R2 MÝTNA DOPRASTAV-STRABAG-EUROVIA v súlade s podmienkami ochrany prírody v zmysle platných povolení.

Text: Ing. Veronika Rízová

Korekcie: RNDr. Peter Bačkor, PhD.

Foto: RNDr. Peter Bačkor, PhD., Ing. Veronika Rízová