Otvorenie turistickej sezóny na Šomoške

Otvorenie turistickej sezóny na Šomoške

Pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina sa v sobotu 7. mája zúčastnili slávnostného otvorenia turistickej sezóny na Šomoške. Usporiadateľom bola Obec Šiatorská Bukovinka, ktorá sa postarala o zaujímavý program aj občerstvenie. Fotky, videá a ďalšie informácie sú zverejnené na stránke Hrad Šomoška a Kamenný vodopád Oficiálna stránka, kde si môžete pozrieť aj krátke video.

Správa CHKO Cerová vrchovina na tomto podujatí prezentovala ochranu prírody zábavnou formou pre najmenších a vedomostnou aktivitou pre starších. Pre návštevníkov boli k dispozícii aj propagačné materiály o chránených územiach v blízkom aj širšom okolí a aktuálnych témach ochrany prírody a krajiny.

Hrad, ako aj nadväzujúce územie, je súčasťou národnej prírodnej rezervácie Šomoška.  Ide o najviac navštevovanú lokalitu v Cerovej vrchovine. Sú tu zriadené dva náučné chodníky Šomoška a Mačacia, ktoré si návštevníci môžu prepojiť a vytvoriť okruh v tomto jedinečnom území.

Text a foto: J. Garayová, V. Rízová