Očistenie pieskovcovej steny v prírodnej pamiatke Lipovianske pieskovce

Očistenie pieskovcovej steny v prírodnej pamiatke Lipovianske pieskovce

Dňa 28.11. 2018 sa vykonalo očistenie pieskovcovej steny v PP Lipovianske pieskovce. Táto prírodná pamiatka predstavuje významnú geologickú lokalitu neďaleko obce Lipovany. Ťažbou piesku v minulosti tu boli odkryté vrstvy lipovianskych a čakanovských pieskovcov.  Počas očistenia bola súčasne aj odhalená fosiliférna lavica s lastúrnikmi a taktiež pre túto lokalitu typické pieskovcové gule. Guľovité pieskovcové konkrécie sa vyvetrávajú z menej odolných pieskovcov s priemerom 5 až 50 cm. Vytvorili sa chemickým zhlukovaním vápnitejších polôh počas vývoja resp. premeny nespevnených sedimentov na pevné sedimentové horniny.