V sobotu 19. mája sa dvere slovenských múzeí a galérií nezavrú podľa bežných otváracích hodín. Dôvodom je každoročná akcia pod názvom Noc múzeí a galérií, kde sú dvere otvorené pre návštevníkov do neskorých večerných a nočných hodín, aby im umožnili prehliadku expozícií. Popri tom ponúknu všetkým bohatý sprievodný program. Prehliadky, odborné poradenstvo v rôznych oblastiach, nočné prehliadky expozícií s pútavým výkladom kurátorov, tvorivé dielne a prednášky sú aktivity, ktoré pomôžu verejnosti aj takýmto spôsobom lepšie chápať význam múzeí a galérií. Cieľom týchto akcií je pochopiť význam múzeí v kontexte s ochranou kultúrneho a prírodného dedičstva.

Správa CHKO Cerová vrchovina podporí túto akciu účasťou v Gemersko-malohontskom múzeu, kde odznie prednáška našej botaničky Ing. Veroniky Rízovej o biodiverzite regiónu Gemer-Malohont. Súčasne sú v Novohradskom múzeu a galérií pripravované ekohry pod vedením Ing. Evy Belanovej a Ing. Ingrid Šaňovej, zamerané na rozvoj environmentálneho vnímania.

Odkazy na udalosti:
Noc v Gemersko-malohontskom múzeu  >>> https://www.facebook.com/events/1878016802229532/
Noc v Novohradskom múzeu a galérií      >>> https://www.facebook.com/events/215431435929634/

(text: J. Melicher)