Dňa 19. 5. 2018 sa Správa CHKO Cerová vrchovina zúčastnila akcie pod názvom Noc múzeí a galérií. Toto celoslovenské podujatie sa odohrávalo aj v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote, kde mala Veronika Rízová z našej Správy CHKO prednášku s názvom Biodiverzita regiónu Gemer-Malohont. V Novohradskom múzeu a galérií si  Eva Belanová spolu s Ingrid Šaňovou pripravili ekohry zamerané na poznávanie fauny a flóry regiónu pre rôzne vekové skupiny.