Niekoľko významných drevín v meste Rimavská Sobota

Niekoľko významných drevín v meste Rimavská Sobota

V letnom období si význam drevín v mestskom prostredí uvedomuje takmer každý občan. Poskytujú tieň, ale dokážu aj v blízkom okolí upravovať vlhkosť vzduchu a tým ho ochladzovať a navyše poskytujú útočisko mnohým živočíchom. Najčastejšie tu môžeme pozorovať vtáctvo (hlavne drozdy, sýkorky, brhlíky), zástupcov z ríše hmyzu a niekedy aj naše najpopulárnejšie hlodavce – veveričky.

Mestský park nazývaný aj Záhrada 1. mája je miestom oddychu pre rodiny s deťmi, pre mládež, ale aj pre seniorov. Jednou z pútavých drevín v parku je široko-rozkonárený orech čierny, rastúci hneď vedľa chodníka vedúcom naprieč parkom. Obvod jeho kmeňa dosahuje viac ako 380 cm. Ďalšou zaujímavosťou je ginko dvojlaločné s obvodom 135 cm. V parku je nepriehľadnuteľnou aj štvorica platanov javorolistých s typickou svetlo sfarbenou a odlupujúcou sa kôrou. Obvody týchto jedincov sú od 233 do 332 cm. Najväčší platan v tomto areáli s obvodom kmeňa až 382 cm môžeme nájsť za tenisovými kurtmi. Uvedené hodnoty naznačujú, že odhadovaný vek týchto stromov sa pohybuje v rozmedzí od 100 až do 200 rokov.  Ďalšie robustné platany môžeme vidieť aj neďaleko Strednej odbornej školy obchodu a služieb v smere k futbalovému štadiónu. Opäť je tu vysadená štvorica týchto drevín s obvodom kmeňov od 328 do 379 cm. V ich blízkosti sa nachádzajú aj dva jedince ginka dvojlaločného s obvodom 137 a 158 cm.

Nedá nám ešte nespomenúť metasekvoju čínsku z Rožňavskej ulice, ktorá má obvod 228 cm a je veľmi estetickou drevinou, ktorej jasne zelené ihličie sa v jesennom období sfarbuje do pôvabných oranžovo-hnedých až medených odtieňov a následne opadáva.

Ďalší pekný a príjemný park v meste, so zastúpením pôvodných druhov drevín sa nachádza na Cintorínskej ulici. Je v ňom výrazné stromoradie jaseňov štíhlych s obvodmi kmeňov od 313 do 365 cm. Okrem nich tu nájdeme aj mierne naklonenú jarabinu brekyňovú s obvodom kmeňa 272 cm. Dôležitým prvkom v parku je aj občasný výskyt stojacich bútľavých, starších drevín, ktoré poskytujú vhodné dutiny pre mnoho druhov vtáctva – tzv. dutinové hniezdiče, sú to napr. brhlík lesný alebo známejšia sýkorka bielolíca. V tomto parku sa na jar tohto roku vysadil aj dub cerový ako pamätný strom pri príležitosti 100. výročia ochrany prírody na Slovensku. V súčasnosti môžeme konštatovať, že sa veľmi dobre ujal a veríme, že tu bude rásť ešte mnoho ďalších rokov.

Text a foto: V. Rízová
Korektúra: M. Péliová