Tak ako každý rok sa stretávame so záchrancami mladých sovíčat, ktorí nájdu na zemi mláďa sovy a zoberú ho k sebe do opatery v dobrej viere, že ho zachraňujú. V tomto období mladé sovy objavujú svoje okolie a môže sa stať, že ich uvidíte prikrčené v tráve. To neznamená, že potrebujú zachrániť a treba ich zobrať z danej lokality k veterinárovi, alebo na Štátnu ochranu prírody SR.

Mladé sovy pod stromami strážia ich rodičia. Ľudia by ich mali nechať na mieste a nedotýkať sa ich. Len v prípade ak je sova viditeľne zranená je potrebné volať na pohotovostnú linku Štátnej ochrany prírody. Vo výnimočných prípadoch, ak jej hrozí nebezpečenstvo a v blízkom okolí sa nachádza strom, stačí mláďa vyložiť na konár a rodičia si ho nájdu. Preto prosíme, aby ste sa pri náleze mladej sovy správali zodpovedne a nebrali ich z ich prirodzeného prostredia, kde sa o nich rodičia starajú. Ďakujeme!

Text a foto: Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina