NCH Šomoška – vyhliadka na kamenné more

V priebehu 10. až 13. septembra 2019 sa v Národnej prírodnej rezervácii Šomoška realizovalo umiestnenie nových prvkov turistickej infraštruktúry pre náučný chodník. Sprístupnená trasa náučného chodníka Šomoška vedie rôznymi zákutiami rezervácie s 5. teda najvyšším stupňom ochrany. Jednou zaujímavou a turisticky atraktívnou súčasťou trasy je aj kamenné more. V poslednej dobe sme sa stretli s nedisciplinovanými turistami, ktorý nerešpektujú zákaz chodenia mimo turistických chodníkov. Na kamennom mori vytvárali tzv. ,,skalných mužíčkov“. Nakoľko takýto pohyb po kamennom mori nie je povolený, dohodli sme so správcami tohto chodníka, čo je obec Šiatorská Bukovinka, výstavbu vyhliadkovej plošiny, ktorá slúži ako rozhľadňa na kamenné more. Taktiež boli popri chodníku dobudované zábrany, ktoré slúžia na bezpečnosť a zamedzenie nežiadúceho skracovania si trasy. Veríme, že sa nová vyhliadka na kamenné more bude návštevníkom páčiť.

Stavbu realizovala obec Šiatorská Bukovinka. Naša vďaka patrí hlavne pánovi starostovi Petrovi Badinkovi, ktorý svojim veľmi iniciatívnym prístupom umožnil realizáciu tejto vyhliadky.

 

Text: J Melicher, J. Garayová
Foto: J. Garayová