Návšteva z UNESCO centrály v Novohrad-Nógrád Geoparku

Návšteva z UNESCO centrály v Novohrad-Nógrád Geoparku

V dňoch 25-28. júla navštívili územie Novohrad-Nógrád Geopark odborníci siete Globálnych geoparkov Prof. Ibrahim Komoo (Malajzia) a Dr. Henning Zellmer (Nemecko). Cieľom ich návštevy bola revalidačná kontrola na oboch stranách hraníc a zistiť či geopark dostatočne napreduje.

Viac vo tomto videu.

 

Foto: RNDr. Jozef Puntigán