NA SOŠTaAP sa súťažilo, študenti preukázali svoje odborné vedomosti aj praktické zručnosti

NA SOŠTaAP sa súťažilo, študenti preukázali svoje odborné vedomosti aj praktické zručnosti

Dňa 27. marca 2024 sa pracovníci Správy Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina aktívne zúčastnili regionálnej EKO súťaže, ktorej cieľom bolo netradičnou formou zvyšovať vedomosti žiakov v oblasti podpory a ochrany biodiverzity. Súťaž sa realizovala na pôde Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote, ktorá bola zároveň aj hlavným organizátorom. Súťažiaci písali nielen vedomostný test, ale sadili ovocné stromčeky a tvorili veľkonočný aranžmán. Bolo to veľmi zaujímavé a inšpiratívne:).

Prečítajte si článok, nájdete ho  tu.