Medvešský fotomaratón 2018

Štátna ochrana prírody – Správa CHKO Cerová vrchovina Vás srdečne pozýva na podujatie Medvešský fotomaratón 2018, ktorý každoročne organizuje Novohrad-Nógrád Geopark. Tento rok sa bude konať 1. až 3. júna na troch lokalitách: 1. MEDVEŠSKÁ PLANINA A OKOLIE (Banícke múzeum Šalgotarján, Dom geozázrakov Salgóbánya, Hrad Šomoška, Hrad Salgó, hotel Salgó, Eresztvény), 2. PODMEDVEDIE  A OKOLIE (MŠ a ZŠ Gemerský Jablonec, Stará Bašta, Bed&More Pogányvár – Nová Bašta, kultúrny dom Hajnáčka, Večelkov), 3. FIĽAKOVO A OKOLIE (Novohradské turisticko-informačné centrum, Hradné múzeum vo Fiľakove, gymnázium, Šiatorská Bukovinka).

Bohatý program dopĺňa okrem prednášok a vedených peších túr aj let balónom.

Prosíme Vás všetkých, ktorí máte záujem o podujatie a plánujete sa na ňom zúčastniť, aby ste sa zaregistrovali na webovej stránke.

 

Pre viac informácii o programe a podmienkach súťaže navštívte:

http://www.fotosmaraton.hu/sk/index.html

https://www.facebook.com/medvessky.maraton/