Málinské maklury tvoria stromoradie, ktoré je pozostatkom záhrady zakladateľov tunajších sklární. V súčasnosti sa jedná konkrétne o jedenásť stromov severoamerického druhu maklura pomarančová (Maclura pomifera), blízka príbuzná morušiam. Tento strom má nápadné plody nazývané aj „indiánske pomaranče“, ktoré v našich podmienkach nedozrievajú. V anglickom jazyku nesie maklura pomenovanie po indiánskom kmeni Osage (Osage tree), ktorý obýval územie v centre rozšírenia maklury v Severnej Amerike (východný Texas, Oklahoma, Arkansas). Kmeň Osage využíval makluru hlavne na výrobu lukov, nakoľko drevo intenzívnej žltej farby je výnimočne pružné a husté a takmer nepodlieha hnilobe. Drevo maklury predstavovalo cenný obchodný artikel, kde si miestny kmeň vytvoril monopolnú pozíciu, lebo predávali iba drevo a semená nie. Jeho mladé  vetvy sú pokryté tŕňmi, čo v minulosti radi využívali chovatelia dobytka vo forme živých plotov až do čias, kedy sa začal používať ostnatý drôt na oplôtky.

V sobotu 4. novembra bol vykonaný zdravotný rez týchto jedinečných stromov. Hlavne boli odľahčené asymetrické častí korún, aby sa predišlo prípadnému vylomeniu. Rez bol nutný aj vzhľadom na to, že stromy rastú v blízkosti cesty, kde padajúce plody maklury s veľkosťou 10-15cm predstavovali potenciálne riziko pre prechádzajúcich po ceste. Realizátorom bol arborista Marek Áč  na základe objednávky Štátnej ochrany prírody SR. Po vykonaní  zdravotného rezu nám Marek povedal, že rez maklur je všeobecne na Slovensku ojedinelý, nakoľko sa u nás vo väčších rozmeroch vyskytujú zriedkavejšie. Poznamenal, že to bola výzva, nakoľko mladé výhony sú posiate tŕňmi, pri rezoch produkujú lepkavú živicu pripomínajúcu latex, navyše sú prepletené a pohyb v korune bol náročný aj pre skúsených. Vzniknutú haluzinu a drevnú hmotu odstránila Obec Málinec, za čo im touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať.

V prípade, že navštívite obec Málinec, odporúčame Vám všimnúť si aj dva staršie jedince metasekvoje pred základnou školou, ktoré sa v jesennom období pekne vyfarbujú do zlatista. Tieto stromy tiež získali odborné ošetrenie v minulom roku, ktoré objednávala Obec Málinec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: V. Rízová, M. Matúš (ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina)

Foto: V. Rízová (ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina)

 

Použité zdroje:

The surprising ancient history of the hedge apple (nationalgeographic.com)

Rezervačná kniha