V pondelok (7.5.2018) dvaja kandidáti stráže prírody Lukáš Wittlinger a Peter Oravec zabezpečili enviroaktivity a ekohry pre žiakov základnej školy v Lovinobani, pri príležitosti Dňa Zeme. Počas dňa sprevádzali deti rôznymi aktivitami a ekohrami zameranými na poznanie prírodných hodnôt CHKO Cerová vrchovina, ale aj inými aktivitami zameranými na ochranu voľnej krajiny.  Jednotlivé stanovištia boli rozmiestnené vo vonkajšom areáli základnej školy s rôznymi enviroaktivitami: Rastliny – deti spoznávali základné druhy rastlín; Živočíchy – zákonom chránené druhy, ktoré sa vyskytujú v územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina; Potravný reťazec – deti samostatne tvorili potravový reťazec a následne ho museli predstaviť a popísať svojim spolužiakom; Záhadné vrecúško – deti na základe hmatu určovali „prírodninu“ (rôzne vzorky prírodných materiálov), ktorú si vybrali z vrecúška; Odpady – deti triedili odpady podľa pravidiel recyklácie; Spoznaj svoj strom – deti so zaviazanými očami hmatom preskúmali strom, ku ktorému ich navigoval spolužiak a po odkrytí zraku mali uhádnuť o ktorý strom šlo; Ďalekohľad – pozorovaním na vzdialenosť cca 50 m deti určovali cez ďalekohľad základné druhy voľne žijúcich živočíchov, ktoré boli rozmiestnené v areáli školi na malých podkladových obrázkoch.

Deťom sa aktivity páčili, dozvedeli sa veľa nových informácii a niektoré si prakticky upevnili. Na záver sa kandidáti dobrovoľnej stráže prírody poďakovali deťom za pekne strávený deň.

(text a foto: L. Wittlinger, P. Oravec)

 

Pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina sa vo štvrtok (10.5.2018) v doobedňajších hodinách zúčastnili podujatia „Les ukrytý v knihe“, ktoré organizovala Novohradská knižnica v Lučenci.  Na stanovišti boli realizované aktivity – priraďovanie správnych názvov rastlín k obrázkom, priraďovanie správnych interakcií pomocou „šikovného motúzika“, pexeso so zaujímavými chránenými druhmi živočíchov s výkladom o podobnostiach a rozdieloch jednotlivých druhov, skladanie kociek s chránenými druhmi živočíchov a rastlín, spoznávanie prírodných materiálov pomocou hmatu, obkresľovanie loga CHKO pre najmenších a pohybové aktivity „Nájdi si svoj strom“ a  „Veveričky a kuny“.

Akcie sa zúčastnili aj pracovníci Lesov SR, š.p., OZ Kriváň a Sokoliarstva Kanát z Mojína s vlastnými zaujímavými aktivitami.

(text: V. Rízová, foto: S. Belanová)