Labute v Poltári a vo Včelinciach

V tomto období je labuť veľká (Cygnus olor) často pozorovaným druhom na vodných nádržiach a rybníkoch. Rodičovské páry labutí sa v tomto období zdržiavajú s mláďatami, ktoré sa už ťažšie odlišujú od dospelých podľa ich veľkosti, ale ich šedohnedé sfarbenie peria ich ešte stále prezrádza. Mladé jedince získavajú biele operenie až v druhú jeseň ich života.

Podľa doterajších znalostí je rozšírený názor, že labutie páry obsadzujú spravidla na hniezdenie tie isté lokality.  Pre overenie tohto faktu nám môžu dopomôcť evidenčné krúžky. Odchytávanie labutí je fyzicky náročné, preto sa uprednostňuje krúžkovanie menej plachých jedincov na vodných plochách, kde miestni obyvatelia často dokrmujú tieto vtáky.  Vďaka ornitológom zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/Birdlife Slovakia – RNDr. Monike Gálffyovej a Bc. Erika Kissa bol tento rok okrúžkovaný labutí pár na VN Včelince (okres Rimavská Sobota). V dohľadnej dobe plánujú označiť aj mláďatá tohto rodičovského páru. Na vodnej nádrži Zelené v mestskej časti Poltára Bc. Erik Kiss okrúžkoval aj 2 mladé jedince. Rodičovský pár už krúžky mal a podarilo sa ich odčítať. Samec mal krúžok HGB HP051 a samica HGB HP052. Podľa údajov z Krúžkovacej centrály Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko boli tieto jedince okrúžkované 6.9.2016 na Dunaji v meste Nagymarosi v Maďarsku.

Text: V. Rízová
Foto: V. Rízová, M. Gálffyová