Kostná dolina a Čakanovský profil z cyklu Geologické lokality Cerovej vrchoviny

Kostná dolina a Čakanovský profil z cyklu Geologické lokality Cerovej vrchoviny

V Chránenej krajinne oblasti Cerová vrchovina je Národná prírodná pamiatka Kostná dolina unikátnou paleontologickou lokalitou a Prírodná pamiatka Čakanovský profil jednou z najhodnotnejších geologických lokalít.

Kto má záujem o podrobnejšie informácie k týmto dvom lokalitám formou video sprievodu, sprostredkované RNDr. Ľ. Gáalom – dlhoročným pracovníkom v oblasti ochrany prírody a jaskýň, nájdete ich tu:

NPP Kostná dolina

PP Čakanovský profil

Na ilustračnej fotografii je Prírodná pamiatka Čakanovský profil.