Kosenie ochranného pásma chráneného stromu Dub pri Brezničke

Kosenie ochranného pásma chráneného stromu Dub pri Brezničke

Dňa 3.7.2020 bolo uskutočnené kosenie vegetácie pod chráneným stromom – dubom letným (Quercus robur) pri obci Breznička, v okrese Poltár. Strom bol vyhlásený za chránený Okresným národným výborom v Lučenci v roku 1986. V tom čase sa ako chránená prírodná pamiatka ,,Dub v Brezničke’’  vyhlasoval na ochranu krajinnej dominanty a z kultúrno-výchovného, historicko-náučného, vedecko-výskumného významu.

Podľa informácií, ktoré sa k stromu dochovali, bol v minulosti neďaleko predmetného duba rybník a konali sa tam pikniky feudálov. Počas 1. svetovej vojny strom slúžil ako orientačný bod pri presune vojsk. V okolí dubu padlo asi 450 vojakov Sovietskej armády a údajne padol aj sovietsky generál. Opis týchto udalostí však treba brať trošku s rezervou, kedže strom bol vyhlásený počas obdobia socializmu a ide len o interpretované informácie (pozn. autora).

Ešte pred vyhlásením v roku 1981, mala drevina obvod kmeňa v prsnej výške 330 cm, priemer koruny 20 m, bola zdravá a bez výrazných poškodení. V súčasnosti má otvorenú dutinu na báze stromu, jeho celková vitalita je však napriek tomu dobrá. Bol viackrát arboristicky ošetrovaný, so zameraním na zdravotný rez koruny.  Podľa aktuálnych meraní má dub obvod kmeňa 438 cm a priemer koruny 22 m a jeho vek sa odhaduje na 250 rokov. Počas tohtoročných jarných búrok bola jedna časť  zasiahnutá bleskom, ktorý mu spôsobil priebežnú trhlinu na kmeni. Vývoj zdravotného stavu stromu pravidelne monitorujeme, miera poškodenia bleskom sa však prejaví až v nasledujúcich rokoch a v dlhšom časovom horizonte.

Zaujímavosťou tohtoročného kosenia bolo, že sa na ňom zúčastnil náš najmladší adept na dobrovoľného strážcu prírody a náš najstarší dobrovoľný strážca – ktorý nám zároveň predviedol ukážku tradičného kosenia ručnou kosou. Súčasťou tohto manažmentu bola aj výmena tabule s označením chráneného stromu.

Text: M. Krajči, M. Péliová
Foto: M. Péliová, J. Garayová