Kontrola početnosti snežienok v Cerovej vrchovine

Vo štvrtok (27.2.2020) prebiehala kontrola početnosti jedinej významnej populácie snežienky jarnej (Galanthus nivalis) v CHKO Cerová vrchovina. Tento druh nie je zákonom chránený, avšak je zaradený do Červeného zoznamu výtrusných a kvitnúcich rastlín Slovenska (Eliáš et al, 2015) s kategóriou LC (Least Concern/ málo dotknutý). Početnosť tohto druhu na lokalite sa pohybuje v desaťtisícoch, avšak tento rok bol zaznamenaný zhruba 16 % pokles oproti priemeru posledných rokov. Pravdepodobná príčina bola absentujúca snehová pokrývka uplynulej zimy a z toho vyplývajúce vlhkostné pomery pôdy.

Ďalším zaznamenaným druhom, kvitnúcim skoro na jar, bol poniklec lúčny český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). Tento druh je zákonom chránený a jeho spoločenská hodnota je stanovená na 23€/ks. Na rozdiel od snežienky, ktorá obľubuje zatienené a vlhšie stanovištia, poniklec obľubuje slnečné suché stráne. Zatiaľ bolo pozorovaných len zopár jedincov, avšak jeho optimum príde zhruba až za 2 týždne. Lokality suchoteplomilných travinnobylinných porastov boli v minulosti často udržiavané pasením hospodárskych zvierat (hlavne oviec), avšak dnes tieto lokality nezadržateľne zarastajú z dôvodu absencie pasenia a teda je ohrozené aj zachovanie takýchto xerotermných druhov.

Text: V. Rízová
Foto: J. Melicher, V. Rízová