Komentované prehliadky k výstave „30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine“

Komentované prehliadky k výstave „30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine“

Pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina bola v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote sprístupnená výstava 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine. Výstavu pripravila Správa CHKO Cerová vrchovina v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom. Už počas vernisáže výstavy, ktorá sa uskutočnila 14. marca 2019, riaditeľka Správy CHKO Cerová vrchovina Ing. Eva Belanová avizovala komentované prehliadky k výstave pre školy i verejnosť.

V dňoch 4. apríla, 12. apríla, 17. apríla, 25. apríla a 2. mája 2019 o 9.00 a 10.00 hod. sa v priestoroch výstavy 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine v Gemersko-malohontskom múzeu uskutočnia komentované prehliadky s pracovníkmi  Správy CHKO Cerová vrchovina. Prehliadky v tieto dni sú určené pre školy. V prípade záujmu je potrebné návštevu ohlásiť vopred na tel. č. 047/ 56 32 741 alebo e-mailom na marekova@gmmuzeum.sk.

V stredu 17. apríla 2019 o 17.00 hod. sa uskutoční komentovaná prehliadka pre verejnosť.

Prehliadka potrvá 60 minút a detailne predstaví nielen rastlinstvo, živočíšstvo a neživú prírodu tohto regiónu, ale aj jej históriu a činnosť Správy CHKO Cerová vrchovina pri ochrane tohto jedinečného územia. Vstupné na komentované prehliadky je 1€.

 

Autorka tlačovej správy:       RNDr. Monika Gálffyová (biologička GMM)

 

Realizované s finančnou podporou BBSK

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––

 

Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou :

Mgr. Martina Oštrom Mareková

tel.: 047/56 32 741, e-mail: marekova@gmmuzeum.sk