Komentované prehliadky k výstave „30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine“ v Novohradskom múzeu a galérii

Komentované prehliadky k výstave „30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine“ v Novohradskom múzeu a galérii

ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina Vás pozýva na komentované prehliadky k výstave ,,30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine“, ktoré odznejú na pôde Novohradského múzea a galérie. Tie sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

Pre školy:  30.5., 4.6.,  11.6.  v čase od 8:30 do 9:30
Pre verejnosť: 11.6. o 16:00

Pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina predstavia návštevníkom nielen rastlinstvo, živočíšstvo a neživú prírodu tohto regiónu, ale aj jej históriu a činnosť Správy CHKO Cerová vrchovina pri ochrane tohto jedinečného územia. Návštevníci budú môcť prostredníctvom fotografií, textov, dermoplastických preparátov a interaktívnych hier bližšie spoznať známe a menej známe organizmy a krajinu tohto regiónu Slovenska a zistiť, ako prebieha ochrana tohto územia a aké činnosti sa vykonávali a prebiehajú pre to, aby sa príroda Cerovej vrchoviny zachovala aj pre budúce generácie.

Event