Každý dobrovoľník je vždy vítaný

Každý dobrovoľník je vždy vítaný

Pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina v tomto období vykonávajú aktivity pre zlepšenie stavu chránených a ohrozených biotopov a druhov. Vzhľadom na množstvo lokalít vyžadujúcich aktívne zásahy by sme uvítali spoluprácu s miestnymi milovníkmi prírody. Touto výzvou ich chceme motivovať , aby sa zaradili do kolektívu dobrovoľníkov, ktorých budeme pravidelne kontaktovať ohľadom aktuálneho harmonogramu plánovaných činností.

Už v pondelok 17.1.2022 budeme realizovať činnosti súvisiace s redukciou náletových drevín na plochách s výskytom významných chránených druhov rastlín v území Drienčanskeho krasu. Pokiaľ máte záujem pridať ruku k dielu, alebo plánujete rozvíjať firemné dobrovoľníctvo v oblasti ochrany prírody kontaktujte nás na emailovej adrese veronika.rizova@sopsr.sk, prípadne telefonicky 0911 074 508.

Text: Veronika Rízová

Foto: Mirko Krajči