Jesenná turistika v Cerovej vrchovine

Počas stále sa skracujúcich jesenných dní ponúka Cerová vrchovina niekoľko vhodných miest na príjemný aktívny oddych v prírode.

Návštevu najpopulárnejšieho hradu v Cerovej vrchovine – Šomoška je možné absolvovať priamo zo vstupného areálu pri Šimonovej veži (kam vedie asfaltová cesta z obce Šiatorská Bukovinka) po existujúcich náučných chodníkoch – NCH Šomoška a NCH Mačacia. Avšak odporúčame pre zdatnejších turistov navštíviť aj dlhšie trasy smerujúce na Šomošku. Jednou z nich je trasa po žltej značke z obce Belina, ďalej po červenej cez Obručnú západným smerom k lomu Mačacia, kde už nadväzuje rovnomenný náučný chodník. Ďalšou dlhšou alternatívou sa dostaneme z obce Hajnáčka po zelenej značke západným smerom na Pohanský hrad, kde pokračujeme po červenej opäť až k lomu Mačacia.

Priamo v obci Hajnáčka je situovaná prírodná rezervácia Hajnáčsky hradný vrch, kde sú umiestnené informačné panely a oddychové miesta. Z obce vedie niekoľko krátkych, nie príliš náročných trás do unikátnych chránených území, kde sa zachovali zaujímavé vulkanické útvary.  Po žltej značke sa dostaneme cez územie prírodnej pamiatky Zaboda, ďalej  na križovatke Pod Zabodou po zelenej severne na Steblovú skalu (súčasť rovnomennej prírodnej rezervácie), alebo južne k smerovníku – Pod deravým cerom a západným smerom na Ragáč (súčasť rovnomennej národnej prírodnej rezervácie a zároveň druhá najmladšia sopka na Slovensku).

Najnovší náučný chodník nájdeme v obci Stará Bašta, ktorý smeruje do územia národnej prírodnej rezervácie Pohanský hrad. Začína v centre obce a pokračuje vyznačenou trasou severozápadným smerom. Na planine Pohanského hradu sa napája na existujúcu červenú trasu, ktorá vedie k Čertovej vyhliadke, odkiaľ je možné pozorovať celú Baštiansku kotlinu.

Ďalším navštevovaným miestom, je Studnička sv. Márie neďaleko obce Večelkov. Prístup je po existujúcej účelovej komunikácií, ktorá začína pri hlavnej ceste hneď pred obcou a pokračuje popri potoku Čoma. Orientačnými bodmi v teréne sú osadené modré kríže na stromoch.

Na záver Vás srdečne pozývame na  „Prechod Cerovou vrchovinou“, ktorý každoročne organizuje KST z TJ JAVOR Lučenec v spolupráci so S-CHKO Cerovou vrchovinou. Tento rok to bude už 43. ročník a uskutoční sa dňa 13.10.2018 (sobota). Viac podrobností v priloženej infografike.

Text a foto: V. Rízová