Jedinečné ginko v Lučenci

Ginko dvojlaločné v Lučenci má svoju ochranu zabezpečenú už od roku 1986. Najskôr v kategórií chránený prírodný výtvor a neskôr ako chránený strom. Jedná sa o špeciálnu varietu Ginkgo biloba var. epiphylla Makino, pri ktorom sa vytvárajú plody aj na listoch stromu. Odhadovaný vek tohto jedinca je približne 150 rokov. Rastie za administratívnou budovou Ipeľských tehelní na Rázusovej ulici.

V stredu 12. júla sa vykonal zdravotný rez aj inštalácia dynamických väzieb v korune tohto stromu. Týmito opatreniami sa zabezpečilo odľahčenie konárov vykazujúcich preťaženie, ako aj poistenie pred prípadným vylomením vetiev pri nepredvídateľných poveternostných podmienkach. Realizátorom bol arborista Marek Áč  na základe objednávky Štátnej ochrany prírody SR.

Text a foto: Veronika Rízová (ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina)