Hľadá sa najkrajší strom Cerovej vrchoviny

Hľadá sa najkrajší strom Cerovej vrchoviny

V nadväznosti na 30. výročie vyhlásenia CHKO Cerová vrchovina pripravujeme prvý ročník súťaže pod názvom Najkrajší strom Cerovej vrchoviny. Súťaž je určená pre obce a mestá, kde toto vyhlásené chránené územie zasahuje a zároveň má za cieľ posilniť spoluprácu medzi Správou CHKO a jednotlivými obcami a mestami. Každá obec a mesto v spolupráci s občanmi, občianskymi združeniami a inými subjektami môže navrhnúť jeden strom vo svojom katastrálnom území, pričom strom môže rásť kdekoľvek – na lúke, v lese, v intraviláne alebo pri ceste. Víťazný strom prinesie víťaznej obci odborný seminár ,,Význam drevín v krajine“, možnú ukážku ošetrenia dreviny a pamätný predmet.

Do súťaže sa môžu zapojiť nasledovné mestá a obce: Belina, Blhovce, Čakanovce, Čamovce, Drňa, Dubno, Fiľakovo, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Gortva, Hajnáčka, Hodejov, Hodejovec, Hostice, Chrámec, Janice, Jestice, Lipovany, Nová Bašta, Petrovce, Radzovce, Stará Bašta, Šiatorská Bukovinka, Šurice, Večelkov, Tachty.

Pre viac info:
jakub.melicher@sopsr.sk
+421 911 011 366