Exkurzie žiakov na Pohanskom hrade

V spolupráci so ZŠ M.R. Štefánika z Lučenca a ZŠ P. Dobšinského z Rimavskej Soboty boli zrealizované exkurzie na Pohanský hrad v dňoch 16. a 18. augusta. Akcie sa zúčastnilo 38 žiakov a 7 zamestnancov škôl. So žiakmi z Lučenca sme absolvovali trasu po zelenej značke zo železničnej stanice cez Pohanský hrad a späť po zelenej do obce Hajnáčka v dĺžke 8,5 km, pričom na planinu Pohanského hradu sme sa na krátku vzdialenosť (cca 500 m) napojili na červenú značku, aby sme sa mohli pokochať výhľadmi na Baštiansku kotlinu.

Z obce Hajnáčka sme sa vracali na železničnú stanicu, čo nám ešte pridalo ďalšie 3 km, takže celkovo žiaci prekonali až 12 km, čo bolo obdivuhodné najmä v horúcom letnom počasí. So žiakmi z Rimavskej Soboty sme absolvovali trasu po náučnom chodníku zo Starej Bašty, a po zelenej trase sme sa vrátili do obce Hajnáčka, kde sme nasadli na autobus, ktorý zabezpečila škola. Celková dĺžka tejto túry bola približne 7,5 km. Územie Pohanského hradu je dostupné z rôznych smerov, stačí si len jednu vybrať a navštíviť aj toto srdce Cerovej vrchoviny.

Text a foto: Veronika Rízová