Environmentálna výchova

Správa chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina ponúka environmentálne programy  pre škôlky, školy, centrá voľného času, tábory, krúžky a  iné záujmové skupiny s prírodovedným zameraním. Environmentálne programy obsahujú náučne, zmyslové, tvorivé a pohybové aktivity s netradičnou formou výučby. Sú zamerané na vytváranie pozitívneho vzťahu človeka  k prírode, spoznávanie jednotlivých prírodných zložiek a na rozvíjanie environmentálneho cítenia a myslenia.

Okrem environmentálnych programov pravidelne organizujeme prírodovedné súťaže, terénne exkurzie, prednášky a akcie pri príležitosti významných environmentálnych dní počas celého roku.

V prípade Vášho záujmu kontaktujte pracovníka pre environmentálnu výchovu  tu.

Text: Ing. Želmíra Ružičková

Foto: Ing. Veronika Rízová, RNDr. Lenka Papáčová, Ing. Želmíra Ružičková