Ekovýchovný program BOCIAN

V tomto týždni sme na Gemeri zaznamenali prílety bociana bieleho a dokonca aj bociana čierneho, preto by sme chceli upriamiť pozornosť na odštartovanie 20. ročníka Ekovýchovného programu BOCIAN, v ktorom sa tento rok môžete zapojiť prostredníctvom rôznych aktivít. Viac informácií nájdete v článku na webe Štátnej ochrany prírody SR.

Počas minulého roku prebiehal Ekovýchovný program BOCIAN, avšak v modifikovanom prevedení z dôvodu obmedzení v súvislosti so šírením vírusu COVID-19. Napriek tomu niektoré školy nepoľavili ani vo výtvarnej tvorbe. Dôkazom toho je 55 diel. Zapojila sa jedna škola v okrese Rimavská Sobota – ZŠ Hodejov a dve z okresu Lučenec- ZŠ M.R. Štefánika Lučenec a ZŠ Veľká nad Ipľom. Najvyšším počtom prác sa prezentovala už tradične ZŠ Hodejov – 33. Solídnym množstvom prispela aj ZŠ M.R. Štefánika Lučenec – 17 výtvarných prác. Originálnym príspevkom zo ZŠ v Lučenci bola keramická maľba. Ďalšími originálnymi prácami prispeli aj zo ZŠ Veľká nad Ipľom, kde bociana transformovali do improvizovaných diel na spôsob „skandovacieho“ transparentu, resp. „mávátka“. Mrzí nás, že sa v závere roka neuskutočnilo tradičné vyhodnotenie prác spojené s výstavou v Gemersko-malohontskom múzeu, vzhľadom na nariadené opatrenia a situácia sa nezlepšovala ani v úvode tohto roka, tak touto cestou dodatočne oceňujeme nasledovné práce:

Za umelecky najlepšie spracované dielo sme ohodnotili nasledovnú autorku:

Tamara Kruteková, 8.M, ZŠ M.R. Štefánika, Halíčska cesta 1191/8, Lučenec

Ako naoriginálnejšie dielo sme oceňujeme nasledovného autora za pozoruhodnú maľbu na keramike:

Leah Košková, 8.M, ZŠ M.R. Štefánika, Halíčska cesta 1191/8, Lučenec

Ako najaktívnejšieho autora opätovne oceňujeme už tretí rok po sebe žiačku:

Františka Kaločaiová, 8.A, ZŠ Hodejov (16 výtvarných prác)

Týmto ďakujeme všetkým žiakom za iniciatívnu účasť vo výtvarnej časti ekovýchovného programu. Veríme, že keď to dovolí aktuálna situácia, budeme môcť zavítať na školy a osobne oceniť najlepších autorov. Zároveň sa tešíme z prvých jarných príletov bocianov a dúfame, že aj tento rok sa zapoja žiaci škôl v našom okolí do rôznych aktivít 20. ročníka Ekovýchovného programu BOCIAN. 

Text: Veronika Rízová, Správa CHKO Cerová vrchovina

Autor titulnej maľby: Tamara Kruteková, 8. M, ZŠ M. R. Štefánika, Halíčska cesta 1191/8, Lučenec