Touto formou by sme chceli požiadať návštevníkov územia Cerovej vrchoviny o spoluprácu so získavaním dôležitých údajov, ktoré nám budú významne napomáhať pri realizácií rozvojových aktivít tohto územia.

Ak máte možnosť poskytnúť nám Vaše názory a preferencie anonymným spôsobom, môžte vyplniť nasledovný dotazník v slovenskej alebo maďarskej verzii. Dotazník sa odosiela potvrdením príkazu „submit“.

 

slovenská verzia

https://forms.gle/rPsDvSJCpS3bcmjJ6

maďarská verzia

https://forms.gle/s9fcyxtXqZhUMzhx7