Deň Zeme so Správou CHKO Cerová vrchovina

Deň Zeme so Správou CHKO Cerová vrchovina

Správa CHKO Cerová vrchovina ako každý rok aj tento pripravuje viacero akcií a podujatí pri príležitosti Svetového dňa Zeme. Pre školy, ako aj pre širokú verejnosť budeme prezentovať prírodné hodnoty regiónu  20. apríla 2018 v Mestskom parku v Lučenci v doobedňajších hodinách – ako súčasť podujatia Deň Zeme a vody v našom meste, ktorý zabezpečuje Mesto Lučenec.

Podieľať sa budeme aj na podujatí, ktoré pripravuje Centrum voľného času RELAX v Rimavskej Sobote, taktiež 20. apríla 2018 pri príležitosti Svetového dňa Zeme.

  1. apríla pripravujeme praktické aktivity a ekohry pre žiakov súkromnej základnej školy v Lučenci
  2. apríla pripravujeme praktické aktivity a ekohry pre žiakov Dobšinského ZŠ v Rimavskej Sobote v spolupráci s Centrom voľného času RELAX

Na 26. apríla 2018 sme prijali pozvanie do Novohradského múzea a galéria v Lučenci a žiakom ZŠ tu priblížime Jarné žabie putovanie. Ten istý deň predstavíme v Novohradskej knižnici v Lučenci žiakom ZŠ Chránené územia regiónu.