Čistili sme vodný tok Ipeľ

Medzi Brezničkou a Kalinovom sme čistili časť rieky Ipeľ, ktorá v týchto miestach meandruje a tak vytvára prostredie so vzácnymi prírodnými hodnotami.

Akcia zberu odpadov pri  Ipli dokázala spojiť ľudí z mnohých kútov Slovenska a rôznych profesií. Zišlo sa nás približne päťdesiat dobrovoľníkov, obyvateľov obce Breznička, vodohospodárov zo Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., poľovníkov z Poľovníckeho združenia Kalinovo, rybárov zo Slovenského Rybárskeho Zväzu, pracovníkov Okresného úradu Poltár, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Správy CHKO Cerová vrchovina a členov medzinárodnej mimovládnej organizácie WWF . Pomáhala aj špecializovaná technika- kráčajúci báger, ktorý prevádzkuje SVP, š.p. Naším cieľom bolo vyčistenie 3 kilometrového úseku Ipľa od odpadu.  Bolo toho viac než dosť: staré skládky v okolí rieky, naplavený odpad na jej brehoch. Vyzbierali sme ho naozaj veľké množstvo, ale ešte viac ho tam stále ostalo.

V zbieraní odpadov však budeme pokračovať aj naďalej a veríme, že inšpirujeme aj tých, ktorí ešte váhajú. Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich obetavosť, úsilie a najmä za to, že si dokázali nájsť čas, pomôcť rieke Ipeľ.

Text: Želmíra Ružičková

Foto: Veronika Rízová, Želmíra Ružičková