Čistenie PR Hajnáčsky hradný vrch

Čistenie PR Hajnáčsky hradný vrch

Dňa 7.4.2018 prebiehalo v prírodnej rezervácií Hajnáčsky hradný vrch, v centre obce Hajnáčka, čistenie zvyškov po výrube náletových drevín v blízkom okolí bazaltového brala. Išlo o dreviny, ktoré zatieňovali skalné a sucho-teplomilné rastlinné spoločenstvá. Vysoké dreviny zároveň zhoršovali výhľad na okolie, ako napríklad na masív Pohanského hradu (západne) a Ragáča (východne). Hlavným iniciátorom aj realizátorom tejto aktivity ako aj sprievodných činnosti bol člen dobrovoľnej stráže prírody p. Alexander Ádám. Pri práci pomáhali miestni dobrovoľníci, ale aj niekoľko ambasádorov Novohrad-Nógrád geoparku a pracovníkov Správy CHKO Cerová vrchovina.

Prvá fáza odstraňovania náletových drevín s dominantným zastúpením agátu bieleho prebiehala už vo februári roku 2016. Po prvej fáze bol na výslnných plochách zaznamenaný enormný nárast početnosti druhu z Červeného zoznamu ohrozených druhov cievnatých rastlín Slovenska – suchokvet ročný (Xeranthemum annuum), čo len pridáva na atraktivite tohto navštevovaného miesta.

Odstraňovanie náletových drevín a následne pravidelné kosenie plôch zásahu je nevyhnutné pre zachovanie priaznivého stavu tejto významnej geologickej a kultúrnej lokality v CHKO Cerová vrchovina.

Videoreportáž z akcie v maďarskom jazyku.

Pred zásahom                                                                                                                Po zásahu