Čistenie náletových drevín na Hajnáčskom hradnom vrchu

Čistenie náletových drevín na Hajnáčskom hradnom vrchu

V sobotu dňa 23.3.2019 bolo zrealizované čistenie Hajnáčskeho hradného vrchu, ktorý je súčasťou rovnomennej prírodnej rezervácie so štvrtým stupňom ochrany.  Dobrovoľný strážca prírody Alexander Ádám túto úlohu zabezpečuje už niekoľko rokov, pričom mu tento rok pomáhalo niekoľko miestnych milovníkov prírody vrátane starostu obce Ivana Poprockého, ale aj  zastupiteľky Miestnej akčnej skupiny Cerovina Ing. Anny Feledyovej.

Expanzia (rozširovanie) agátu ohrozuje teplomilné rastlinné spoločenstvá, ktoré sa vyskytujú na otvorených vyslnných plochách. Jedným z výrazných druhov kvitnúcich v letných mesiacoch je suchokvet ročný (Xeranthemum annuum), ktorý od zahájenia manažmentových zásahov obsadzuje čoraz väčšie plochy. Na obnažených skalách tu rastie slezinník červený (Asplenium trichomanes), skalničník srsnatý (Jovibarba hirta) a sesel sivý (Seseli osseum). O ďalších prírodných zaujímavostiach odporúčame čitateľom navštíviť toto územie, ktoré je priamo v intraviláne obce. Na informačných paneloch sú popísané prírodné a historické hodnoty tohto územia. Na najvyššom dostupnom bode je umiestnená panoramatická mapa popisujúca okolité významné miesta. Okrem statusu prírodnej rezervácie je táto lokalita súčasťou veľkoplošného chráneného územia CHKO Cerovej vrchoviny a cezhraničného územia Novohrad-Nógrád geoparku.