Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1761) v Cerovej vrchovine

Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1761) v Cerovej vrchovine

Krasoňovité (Buprestidae) chrobáky sú teplomilné živočíchy, aktívne lietajúce za slnečného počasia. Táto čeľaď zahŕňa aj rod Capnodis, ktorý je na Slovensku zastúpený jediným druhom, Capnodis tenebrionis. Tento chrobák bol na Slovensku potvrdený zatiaľ len z území geomorfologických celkov Cerová vrchovina a Burda. Rod Capnodis je početnejšie zastúpený v najjužnejších krajinách Európy a Blízkom východe, tzn. v aridných a semiaridných podmienkach.

Druh je nápadný vďaka jeho veľkosti a farbe, kvôli čomu je na Slovensku nezameniteľným chrobákom. Pomerne veľké čierne telo s hruďou s bielym nádychom a posiatou piatimi čiernymi škvrnkami, ploché krovky a relatívne dlhé nohy sú diagnostickými znakmi druhu (Obr. 1).

Obrázok 1 Dorzálny pohľad na krasoňa druhu Capnodis tenebrionis

V Cerovej vrchovine sa dospelý chrobák živí výhonkami, púčikmi a stopkami listov trnky obyčajnej (Prunus spinosa) (Obr. 2, 3). Samička kladie vajíčka blízko živnej rastliny do najvrchnejšej vrstvy pôdy. Vyliahnuté larvy chrobáka potom lezú hlbšie do pôdy, kde prenikajú do koreňov a narúšajú vaskulárny systém živnej rastliny. Vývin trvá 3 až 5 rokov. Kuklová kolíska, kde prebieha metamorfóza larvy do imága, sa nachádza pod zemou a kôrou. V Cerovej vrchovine sa imága objavujú v druhej polovici mája a na svojej živnej rastline ich nájdeme počas celého leta. Na Blízkom východe je druh dôležitým škodcom ovocných stromov s kôstkovitým ovocím, akými sú slivky, čerešne, broskyne, marhule či mandle. Druh sa však v južných častiach Európy stáva čoraz viac vzácnejším.

Obrázok 2 Laterálny pohľad na krasoňa druhu Capnodis tenebrionis

Našu pozornosť si preto zasluhujú biotopy, kde sa tento druh ešte dokáže vyvíjať. Týchto miest je v Cerovej vrchovine hŕstka. Nájdeme ich na najteplejších, južne exponovaných stráňach, buď v porastoch trniek na suchých stepiach alebo na trnkách lemujúcich okraje dubových lesov. Biotopy sú ohrozované hlavne zarastaním, či už ostružinami alebo potenciálne aj agátom. Preto by bolo potrebné tieto biotopy extenzívne vypásať a v prípade pokročilého štádia náletu, kríky manuálne prerieďovať. Prežívaniu druhu môžeme ďalej pomáhať aj výsadbou už spomínaných ovocných drevín v našich záhradách, čím môžeme pozitívne prispieť k zvýšeniu biotopovej ponuky pre druh Capnodis tenebrionis.

Obrázok 3 Laterálny pohľad na krasoňa druhu Capnodis tenebrionis

 

Text a foto: Mgr. Attila Balázs