Aprílové aktivity pri príležitosti Dňa Zeme

Aprílové aktivity pri príležitosti Dňa Zeme

Prvú zo série aktivít pri príležitosti Dňa Zeme odštartovalo podujatie „Ako to funguje v lese“ v spolupráci Mestských Lesov Lučenec a Správy CHKO Cerová vrchovina. O tejto udalosti sme Vás už informovali v predchádzajúcom článku.

V piatok 22. apríla sa konalo podujatie „Deň Zeme a vody 2022“ v areáli mestského parku v Lučenci. Hlavným organizátorom bolo Mesto Lučenec, pričom Správa CHKO Cerová vrchovina figurovala ako jeden zo spoluorganizátorov. Na našom stanovišti boli k dispozícií štyria pracovníci Správy a dvaja členovia dobrovoľnej stráže prírody. Žiakov sme potrápili so slepými mapami chránených území Slovenska a Cerovej vrchoviny, ale vyskúšali si aj tvorivé úlohy (skladačky a frotáže chránených živočíchov a rastlín). Realizovali sa aj aktivity na osvojenie ekologických vzťahov na všeobecne známych druhoch ako veveričky-kuny-sovy, ale aj muchy-žaby-bociany. Najpopulárnejšie boli pečiatky stôp živočíchov, o ktoré bola miestami doslova bitka. Z podujatia si môžete pozrieť aj krátke video.

V Novohradskom múzeu a galérii sme v stredu 27. apríla spolupracovali pri ďalšom podujatí, kde si žiaci vypočuli krátku prednášku na „ochranársku“ tému, vysvetlili sme si symboliku piktogramov a značenia chránených území. Ďalej sa žiaci povenovali prevažne tvorivým úlohám – frotáže, kocky a puzzle. Niekoľko žiakov si oprášilo vedomosti získané na letnej exkurzii v Cerovej vrchovine, na ktorej sme minulý rok spoločne navštívili NPR Pohanský hrad.

Akcia „Zbavme odpadu Drienčanský kras“ bola zrealizovaná vo štvrtok 28. apríla v spolupráci s obcou Slizké, Slovenskou správou jaskýň a miestnymi obyvateľmi. Vyzbieralo sa veľké množstvo rozličných odpadov z líniového porastu drevín v blízkosti zelenej turistickej trasy smerom na Budikovany. Odpady tu boli sústreďované dlhodobo a mali v nich  zastúpenie najmä plasty, textil, časti karosérie a pod. Veríme, že účasťou na tejto akcii bude miestne obyvateľstvo viac dbať na čistotu svojho okolia.

Na Strednej škole odboru a služieb v Rimavskej Sobote prebiehalo tematické podujatie dňa 29. apríla. Správa CHKO Cerová vrchovina k podujatiu prispela kratšou prednáškou s témou ochrany prírody na regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni. Zároveň boli predstavené  niektoré úlohy dobrovoľnej stráže prírody a ich aktivity s cieľom zaujať možných dobrovoľníkov z radov stredoškolákov.

Na záver by sme chceli poďakovať všetkým organizátorom, spoluorganizátorom ako aj účastníkom podujatí. Veríme, že sme aspoň malou mierou prispeli k zvýšeniu environmentálneho povedomia na miestnej úrovni.

Text a foto: V Rízová