Aký bol 19.ročník prírodovednej súťaže „Príroda okolo nás“

Aký bol 19.ročník prírodovednej súťaže „Príroda okolo nás“

Kalinovský park sa dňa 9.6.2023 naplnil mladými ľuďmi aj dospelými a od rána tam panovala súťaživá atmosféra. Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina a Okresný úrad Poltár – Odbor starostlivosti o životné prostredie v spolupráci s obcou Kalinovo mali plné ruky práce, aby pripravili čo najlepšie podmienky pre mladých súťažiacich, ktorí si sem prišli zmerať svoje vedomosti o prírodných hodnotách nachádzajúcich sa v okresoch Poltár, Lučenec a Rimavská Sobota.

Na tomto už 19. ročníku sa zúčastnilo 6 základných škôl, ktoré súťažili na 4 stanovištiach s tematikou: ochrana prírody, rastliny, dreviny a živočíchy. Napätie sa dalo krájať a súťažné družstvá sa snažili o získanie, čo najväčšieho počtu bodov. Dievčatá a chlapci mali na každom stanovišti pripravené otázky z danej tematiky a nechýbali ani „poznávačky“ z drevín, rastlín a živočíchov, ktoré ich asi najviac potrápili. Mnohí nás prekvapili a potešili svojimi vedomosťami. Veríme, že každý sa tu aj veľa nového naučil od našich odborných pracovníkov, ktorí im svoje praktické skúsenosti a poznatky o prírode dokázali vysvetliť pútavo a zrozumiteľne. Keďže každá súťaž môže mať len jedného víťaza, po sčítaní získaných bodov vyhral úplný nováčik tejto súťaže, a tým bola Základná škola s materskou školou Hany Ponickej, Družstevná 11, Halič. Na výbornom druhom mieste skončila Základná škola Školská 3, Poltár a na dobrom treťom mieste Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec.  Víťazné družstvá dostali na pamiatku hodnotné ceny a všetci ostatní malé praktické darčeky. Účasť všetkých súťažiacich si veľmi vážime, pretože bez nich by táto súťaž nebola možná. Naša vďaka patrí aj pedagógom, ktorí svojich žiakov na súťaž pripravujú a rozvíjajú v nich lásku k prírode a k rodnému kraju.

Hneď po celkovom vyhodnotení súťaže sa nad nami spustil hustý dážď, ktorý bol na „spadnutie“ od rána. Našťastie aj miestne prírodné živly nám priali, aby súťaž prebehla v krásnom prostredí parku a nemusela byť realizovaná v mokrom variante. Na záver nás čakalo príjemné prekvapenie, pán starosta obce Kalinovo všetkým účastníkom súťaže zabezpečil veľmi chutný guláš, ktorí pripravili pani kuchárky miestnej základnej školy v Kalinove. Ďakujeme.

Tak vidíme sa o rok na jubilejnom 20.ročníku prírodovednej súťaži „Príroda okolo nás“. Všetkých tam bude čakať zaujímavé prekvapenie, keďže pôjde o významné okrúhle výročie tejto súťaže. Tešíme sa na Vás :).

 

 

Text: Želmíra Ružičková (ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina)

Foto: Jana Garayová