Aktuálne z našej záchrannej stanice

Do záchrannej stanice pri Správe CHKO Cerová vrchovina boli pred Vianocami privezené 2 zranené sovy obyčajné – samec a samička. Vyzdvihli ich naši pracovníci v Brezničke a v Lučenci. Veterinárne ošetrenie odhalilo u jedného jedinca zlomeninu krídla a nohy, druhý mal vytrhané chvostové perá.

Odchytené sovy strávili v našej záchrannej stanici niekoľko týždňov a jedna z nich bola prevezená do ZOO Bojnice. Tento jedinec bude potrebovať pol roka až rok, kým preperí chvostové pierka a následne ho vypustia do prírody. Druhý jedinec, konkrétne samička sovy, tesne pred prevozom do ZOO uhynula.

Sova obyčajná obýva staršie lesy,  žije však aj  v záhradách, mestských parkoch, v ktorých rastú bútľavé stromy. Ide o dutinového hniezdiča, preto ju ohrozuje aj odstraňovanie starých stromov z lesných porastov a krajiny. Podľa aktuálnej legislatívy je spoločenská hodnota jedinca tohto druhu 2 000 eur.

V záchrannej stanici sme v tomto období poskytli prvú pomoc aj myšiakovi lesnému, ktorý bol odchytený pri obci Lupoč, neďaleko miestnej komunikácie. Mal poranenú ľavú končatinu, pravdepodobne v dôsledku zrážky s autom. Jeho zdravotný stav sa časom stabilizoval a my sme ho mohli s radosťou vypustiť naspäť do voľnej prírody.

Myšiak lesný je najpočetnejší dravec u nás, aj v Európe. Jeho spoločenská hodnota je 1 000 eur.

Video z vypúšťania myšiaka lesného do prírody si môžete pozrieť na našej facebookovej stránke

 

Text: Želmíra Ružičková, Mirko Krajči

Foto: Želmíra Ružičková

Video: Marcel Reichel

Zdroj informácii:

www.biomonitoring.sk

www.dravce.sk