V utorok 19. apríla sa uskutočnilo podujatie „Ako to funguje v lese“, ktoré odštartovalo päťdňový maratón (19.-23.4.) pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme, ktorý zastrešuje Mesto Lučenec. Pracovníci Mestských lesov Lučenec a Správy CHKO Cerová vrchovina účastníkom počas terénnej exkurzie priblížili funkcie lesov a ich obhospodarovanie  – výchovu, obnovu, výsadbu a tiež mnoho ďalších činností, ktoré sú v lesoch mesta Lučenec počas roka vykonávané.

Naživo boli pozorovaní a spoznávaní niektorí lesní obyvatelia, napríklad blyskáč jarný, chochlačka plná, zubačka cibuľkonosná, veternica hájna a iskerníkovitá.  Pri určovaní lesných drevín sme si porovnali niekoľko druhov dubov (zimný, letný, cerový, červený), nevynechali sme ani už vyrašený hrab obyčajný a kvitnúce čerešňe vtáčie. Ochutnali sme aj čerstvé lipové púčiky, ktoré sú v tomto období netradičným zdrojom vitamínov. Počas nášho pobytu v lese sme priebežne počúvali spevavce ako pinky, sýkorky, drozdy a mnoho ďalších. V ochranárskom pohľade sme vyzdvihli les ako ekosystém a zdôraznili potrebu zachovania čo najvyššej biodiverzity. Na záver si takmer všetci vyskúšali vysadiť sadeničky drevín vlastnými rukami.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich záujem a veríme, že sa na podobnej akcii ešte stretneme.