meno/funkcia/email adresa pracoviska telefón/mob/fax
Ing. Eva Belanová
riaditeľka správy, botanička
eva.belanova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
 047 563 49 48
 +421 903 298 147
 047 563 49 48
Mgr. Csaba Balázs
zoológ
csaba.balazs@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
 047 563 49 48
 +421 911 390 224
 047 563 49 48
Csilla Bystrianska
techn.-administratívna pracovníčka
csilla.bystrianska@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
 047 563 49 48
 +421 903 298 148
 047 563 49 48
Bc. Jana Garayová
strážkyňa prírody
jana.garayova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
 047 563 49 48
 +421 911 011 412
 047 563 49 48
Ing. Mirko Krajči
strážca prírody
mirko.krajci@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
 047 563 49 48
 +421 903 298 146
 047 563 49 48
Ing. Jakub Melicher
poľnohospodár
jakub.melicher@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
 047 563 49 48
 +421 911 011 366
 047 563 49 48
RNDr. Lenka Papáčová
poľnohospodárka (t.č. md)
lenka.papacova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
 047 563 49 48
 047 563 49 48
Ing. Martina Péliová
lesníčka
martina.peliova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
 047 563 49 48
 +421 903 298 414
 047 563 49 48
Ing. Veronika Rízová
botanička
veronika.rizova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
 047 563 49 48
 +421 911 074 508
 047 563 49 48
Ing. Ingrid Šaňová
krajinárka
ingrid.sanova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
 047 563 49 48
 +421 911 452 291
047 563 49 48